Stichting zoekt ondersteuning voor onderwijs in Nepal

Nu al meer dan tien jaar zet de Stichting “Straatkinderen van Kathmandu” zich in om zwerfkinderen in de hoofdstad van Nepal op te vangen. Met succes, want inmiddels hebben een kleine negentig kinderen in de leeftijd van nul tot twintig jaar onderdak gevonden in het gloednieuwe tehuis van de stichting. Het nieuwe onderkomen was noodzakelijk geworden als gevolg van de verwoestende aardbeving op 25 april 2015. Nu staat er een prachtig, nieuw en aardbevingsbestendig onderkomen waar de kinderen liefdevolle opvang krijgen en uiteraard een dak boven hun hoofd.
Daarnaast volgen alle kinderen onderwijs en ook hierin worden de kinderen door de leiding van het tehuis goed begeleid. Er wordt zorgvuldig gekeken naar wat de kinderen kunnen en willen. Net als bij Nederlandse kinderen zijn er natuurlijk verschillen in aanleg en capaciteiten. Sommige kinderen zijn geschikt voor de universiteit en andere kinderen gaan een beroepsopleiding doen.
Het is verheugend om te constateren dat de nieuwe Nepalese regering er alles aan doet om het onderwijs in Nepal beter te maken. Zo zijn er in 2016 nieuwe wetten van kracht geworden die als gevolg hebben dat het min of meer verplicht is om onderwijs tot en met groep 12 (rond 16 jaar) te volgen en dat vooral het beroepsonderwijs beter wordt georganiseerd.
Ondanks dat er sprake is van staatsonderwijs is onderwijs in Nepal niet geheel kosteloos. De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de Stichting meer geld kwijt is aan onderwijs, simpelweg omdat kinderen langer naar school gaan. Dat, plus de stijgende kosten van levensonderhoud, zorgt ervoor dat de stichting naarstig op zoek is naar donaties en nieuwe sponsoren zodat ze haar goede werk op adequate wijze kan blijven voortzetten. Globaal komen de kosten per kind nu uit op een bedrag van rond de 75 euro per maand. Veel geld dus. Dat kan niet zonder uw steun.
U kunt op verschillende manieren bijdragen namelijk: door een kind uit het tehuis te sponsoren met een vaste bijdrage per maand, een schenking ten behoeve van het volgen van onderwijs of misschien wel door uw reeds bestaande bijdrage te verhogen ten behoeve van het onderwijs. Daarnaast kunt u natuurlijk ook een eenmalige bijdrage leveren voor de algemene kosten of o.v.v. “onderwijs” voor de schoolkosten. Alles is welkom.
De komende maanden zullen vertegenwoordigers van de stichting in Kathmandu zo goed als mogelijk van ieder kind in beeld te brengen voor welke opleiding zij geschikt zijn. Uiteraard met de bedoeling om de kinderen door middel van een goede opleiding de kansen te bieden die zij verdienen.
We houden u op de hoogte. Voor meer informatie over sponsoring en nieuws kunt u terecht op www.straatkinderenvankathmandu.nl . He rekeningnummer waar uw de eventuele bijdrage kunt storten is ABN-AMRO IBAN NL20ABNA0801275490 ten name van Straatkinderen van Kathmandu Castricum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *