Financieel

PUBLICATIES

Ons Beleidsplan 2021 kunt u vinden in in dit document wordt gedownload

Ons financiële overzicht over 2019 kunt u vinden in dit document.

Ons financiële overzicht over 2020 kunt u vinden in dit document

Ons financiële overzicht over 2021 kunt u vinden in dit document

Ons financiële overzicht over 2022 kunt u vinden in dit document

VOORGAANDE JAREN

Ons financiële overzicht over 2018 kunt u vinden in dit document

Ons financiële overzicht over 2017 kunt u vinden in dit document

Ons financiële overzicht over 2016  kunt u vinden in dit document

Ons financiële overzicht over 2015  kunt u vinden in dit document.

Ons financiële overzicht over 2014  kunt u vinden in dit document.

Ons financiële overzicht over 2013 kunt u vinden in dit document.

Ons financiële overzicht over 2012  kunt u vinden in dit document.

PERIODIEKE GIFTEN EN LEGATEN

Gewone giften: Voor deze giften geldt een drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen, het maximaal aftrekbare bedrag bedraagt 10% van het verzamelinkomen.

Periodieke giften: Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd in een notariële akte. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt nu kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een (onderhandse) schriftelijke overeenkomst met de stichting. Dit document kunt u opvragen bij de penningmeester.

Uw gift is een fiscaal volledig aftrekbaar als u een verplichting bent aangegaan om gedurende tenminste vijf jaar,of tot uw overlijden binnen de overeengekomen periode, een bepaald bedrag aan de ANBI over te maken.
Voor deze giften geldt geen drempelinkomen of maximum voor het aftrekbare bedrag.

U kunt ook in uw testament een legaat voor onze stichting opnemen. Net als over giften is de stichting over een legaat geen erfbelasting verschuldigd. Misschien is het opnemen van legaten voor goede doelen meteen een aanleiding om eens goed over uw testament na te denken en uw wensen goed vast te leggen.
Als u meer informatie over deze mogelijkheden wilt hebben kunt u contact opnemen met de penningmeester:  Niek Rijs (niekrijs@gmail.com)

In Nepal verzorgt (met feedback vanuit Nederland) Temba Sherpa de financiën voor Tiom-Laura-Marinka Home.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52245810, het rechtspersonen en Samenwerkingverbanden informatie nummer (RSIN) is 850359892.