Welkom…!

Onze stichting zet zich actief in voor Straatkinderen  in Kathmandu in Nepal.

For English translation click here

De doelstelling van de stichting is:

  • Ondersteuning en opvang van straatkinderen in Nepal
  • bevordering van de hereniging van kinderen met hun familie
  • Ondersteuning en opvang van kansarme vrouwen in Nepal
  • Oprichten en instand houden kindertehuizen, scholen, en werkvoorzieningsplaatsen waaronder begrepen naaiateliers”.

Het actuele beleidsplan is nog steeds conform de doelstelling, echter met een uitbreiding op het gebied van begeleiden van onze oudste kinderen naar een start van hun zelfstandige toekomst.

Het hoofddoel is het bieden van goede huisvesting, een liefdevolle leefomgeving en scholing.

Er zijn educatieve projecten opgezet zoals het computercentrum en de bibliotheek.

Zo ook een naaicentrum voor kansarme vrouwen. Door te werken in dit centrum kunnen zij de stap maken naar een zelfstandig leven, waarin zij voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen.

Sinds januari 2011 zijn we gestart met een gezinsherenigingstraject. Wij bezoeken de ouders, kijken naar de omstandigheden, ondersteunen daarbij het hoogstnoodzakelijke en proberen de ouders aan het werk te helpen. De kinderen worden zo nodig opgevangen in een van onze huizen om ze zo mogelijk later weer terug te plaatsen in hun eigen gezin.
Naast deze activiteiten geven wij ook schoolsponsoring aan kinderen van heel arme gezinnen

En nu in 2017 hebben wij een aardbevingsbestendig huis voor de kinderen laten bouwen.

 

Ook uw donatie is welkom NL20ABNA0801275490 tnv Straatkinderen van Kathmandu

  • Adres gegevens:
    Stichting Straatkinderen van Kathmandu, CF Smeetslaan 115, 1901 GL Castricum
https://youtu.be/NC7AZg0UvP4