Financieel en Fiscaal

 

Straatkinderen van Kathmandu is een door de Belastingdienst erkende en goedgekeurde Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat uw donatie aan ons valt onder fiscaal aftrekbare giften.

 

Gewone giften: Voor deze giften geldt een drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen, het maximaal aftrekbare bedrag bedraagt 10% van het verzamelinkomen.

 

Periodieke giften: Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd in een notariële akte. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt nu kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een (onderhandse) schriftelijke overeenkomst met de stichting. Dit document kunt u opvragen bij de penningmeester.

 

Uw gift is een fiscaal volledig aftrekbaar als u een verplichting bent aangegaan om gedurende tenminste vijf jaar,of tot uw overlijden binnen de overeengekomen periode, een bepaald bedrag aan de ANBI over te maken.
Voor deze giften geldt geen drempelinkomen of maximum voor het aftrekbare bedrag.

 

U kunt ook in uw testament een legaat voor onze stichting opnemen. Net als over giften is de stichting over een legaat geen erfbelasting verschuldigd. Misschien is het opnemen van legaten voor goede doelen meteen een aanleiding om eens goed over uw testament na te denken en uw wensen goed vast te leggen.
Als u meer informatie over deze mogelijkheden wilt hebben kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Niek Rijs, email: niekrijs(at)gmail.comHet bestuur van onze Stichting bestaat uit:

• Lies Vink, voorzitter
• Gerda Oosting, vice voorzitter
• Kees Hottentot, secretaris
• Niek Rijs, penningmeester
• Peter Meijne, financieel adviseur

In Nepal controleert en verzorgt (met feedback vanuit Nederland) Temba Sherpa de financiën voor Marinka-home en Tiom Laura Home.

Ons financiële overzicht over 2012 en 2011 kunt u vinden in dit document.

Ons financiële overzicht over 2013 en 2012 kunt u vinden in dit document.

Ons financiele overzicht over 2014 en 2013 kunt u vinden in dit document.

Onderstaande projecten worden door ons financieel ondersteund:

* Marinka Children Home
* Tiom Laura Home
* Shangrila Home
* Schooltje in Gharamsi
* Child Protection Center and Service (CPCS)
* Youth Rehabilitation Plan (YRP)